Raport zrównoważonego rozwoju Zakładu Utylizacyjnego sp. z o.o. w Gdańsku 2016-2017