Raport zrówoważonego rozwoju Grupy ENEA za 2019 rok