Społeczna odpowiedzialność Biznesu Raport Grupy Polenergia za rok 2016