Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Auto Partner SA za rok 2020