Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych NEUCA S.A. oraz Grupy NEUCA za 2022 rok