Sprawozdanie z działalności MPK-Łódź Spółka z o.o. – Informacje niefinansowe