Stabilny rozwój w niełatwym otoczeniu – W przeddzień konfliktu zbrojnego w Ukrainie