Wspieramy rozwój polskiej kolei. Raport niefinansowy Grupy Kapitałowej PKP Energetyka 2020