Zrównoważony rozwój biznesu. Raport roczny 7R, 2021