Regulamin Konkursu Raporty Społeczne

 1. Do Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju (dawna nazwa Konkurs Raporty Społeczne) można zgłaszać raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności/ zrównoważonego rozwoju, raporty zintegrowane, oświadczenia na temat informacji niefinansowych – wszelkie publikacje, które opisują wpływ organizacji na otoczenie w aspektach środowiskowym, społecznym i biznesowym.
 2. Raport można zgłosić do konkursu od 21 czerwca 2021 r. do 9 sierpnia 2021 r. roku, do końca dnia.
 3. Zgłoszenia mogą nadsyłać wszystkie przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce oraz organizacje pozabiznesowe z siedzibą w Polsce, np.: organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, wyższe uczelnie, samorządy.
 4. W konkursie ocenione mogą zostać jedynie raporty wydane w języku polskim, które obejmują sprawozdanie za rok 2020 i dotyczą działań realizowanych w Polsce.
 5. Raporty społeczne firm będą oceniane oddzielnie od raportów organizacji pozabiznesowych.
 6. Do konkursu można zgłaszać tylko raporty, które ukazały się jako odrębne publikacje (nie mogą to być części raportów globalnych i/lub raportów rocznych z działalności organizacji).
 7. Organizacja zgłaszająca może być reprezentowana tylko przez jeden dokument.
 8. Organizacja zgłaszająca raport do konkursu zobowiązana jest wypełnić formularz on-line na stronie konkursu www.raportyzr.pl, załączając plik PDF lub adres strony internetowej w przypadku, gdy raport przygotowany jest w formie online.
 9. Osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy może być tylko pracownik organizacji zgłaszającej raport.
 10. Raporty zostają ocenione przez jury w oparciu o wypracowane kryteria.
 11. Raporty firm mogą zostać nagrodzone w następujących kategoriach:
  • Nagroda za najlepszy raport zrównoważonego rozwoju – przyznaje jury
  • Nagroda za najlepszy raport zintegrowany – przyznaje jury
  • Nagroda za najlepszy debiut – przyznaje jury
 12.  Ponadto zgłoszony raport może zostać nagrodzony w kategorii:
  • Nagroda dziennikarzy – przyznaje jury dziennikarzy
  • Nagroda internautów – zostaje przyznana w wyniku głosowania on-line
 13. Raporty organizacji pozabiznesowych mogą zostać nagrodzone w kategoriach:
  • Nagroda główna – przyznaje jury
  • Najlepszy debiut – przyznaje jury
 14. Jury może nie przyznać nagrody w danej kategorii.
 15. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia zgłoszonym raportom.
 16. Jury złożone jest z zaproszonych ekspertów z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych i społecznej odpowiedzialności biznesu.
 17. Członkiem jury nie może być osoba zaangażowana w przygotowanie któregokolwiek z raportów zgłoszonych do danej edycji Konkursu.
 18. Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju organizowany jest przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmę Deloitte.