Relacja z Konferencji Raporty Społeczne 2013

3 grudnia 2013 roku odbyła się w Ministerstwie Gospodarki konferencja podsumowująca 7. edycję konkursu Raporty Społeczne, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), PwC oraz SGS. W gronie laureatów znalazły się CEMEX Polska Sp. z o. o., ING Bank Śląski S.A. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, Grupa Żywiec S.A., Kompania Piwowarska S.A., Orange Polska, Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA oraz Tauron Polska Energia S.A.

Po powitaniu gości przez Mirellę Panek-Owsiańską, prezeskę FOB i przewodniczącą jury konkursu, głos zabrała Otylia Trzaskalska-Stroińska zastępczyni Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki. Mówiła m.in. o wydanym przez ministerstwo przewodniku dotyczącym raportowania danych pozafinansowych, dostępnym również dla gości wydarzenia: „Publikacja stanowi przegląd najważniejszych inicjatyw w tym zakresie, prezentuje też analizę szans i ryzyk, z jakimi przyjdzie zmierzyć się przedsiębiorcom”. Zwracając się do obecnych na sali przedstawicieli i przedstawicielek firm dodała: „Swoją postawą wyznaczacie Państwo ponadprzeciętny poziom zaangażowania społeczno-gospodarczego.”

Tytułem wprowadzenia do przedstawienia tegorocznych wyników konkursu, Mirella Panek-Owsiańska omówiła najważniejsze statystyki dotyczące tegorocznej edycji konkursu. W tym roku w konkursie jury oceniało 32 raporty, dla porównania pierwszej edycji zaledwie 11. Przemysł spożywczy i branża finansowa zgłosiły najwięcej raportów, zaś autorami 94% były firmy duże. W porównaniu z pierwszymi edycjami, znacząco wzrósł także udział firm, które przy pracy nad raportami nie tylko zidentyfikowały grupy swoich interesariuszy, ale także uwzględniły ich głos w swoich publikacjach.

Wirtualnie zagościł Pietro Bertazzi, Senior Manager w Global Reporting Initiative, który poruszył temat najnowszych wytycznych – G4. Zagadnienia związane ze standardami raportowania kontynuowała Małgorzata Greszta z SGS. Po krótkim przeglądzie poprzednich standardów, przeszła do G4, zwracając uwagę na główne zmiany. „G4 istotność traktuje jako punkt wyjścia do raportowania, a konsekwencją tego powinna być m.in. mniejsza objętość raportów”. Zwięzłość i trzymanie się konkretów, a także przystępność przygotowywanych raportów Greszta podkreślała wielokrotnie, jako cel, do którego firmy powinny dążyć. Omówiła także likwidowane poziomy A, B i C oraz ich często mylne rozumienie przez raportujące firmy.

„Zabiorę Państwa w świat przyszłości” – tak zaczęła swoje wystąpienie o raportowaniu zintegrowanym Irena Pichola z PwC. Prezentacja „Ryzyko braku kluczowych informacji zarządczych a raportowanie zintegrowane przedsiębiorstw” podzielona była na części mówiące o powodach raportowania, sposobie rozpoczęcia tego procesu, a także jego wartości dla zarządu, zaś sam raport zintegrowany Pichola nazwała „raportem o kreowaniu wartości przedsiębiorstwa w czasie”.

Ewa Albińska z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatorka konkursu, poruszyła temat pracy organów UE w zakresie raportowania niefinansowego i najnowszych aktów prawnych, przede wszystkim rezolucji Parlamentu Europejskiego z 6 lutego 2013 roku oraz dyrektywy PE i Rady z 16 kwietnia 2013 roku.

Specjalnie dla biorących udział w konkursie i konferencji wypowiedział się poseł do Parlamentu Europejskiego, Andrzej Grzyb (Europejska Partia Ludowa), który aktywnie uczestniczył w pracach nad dyrektywą dotyczącą raportowania niefinansowego.


Do kwestii komunikacji w kontekście raportowania wróciła Agata Stafiej-Bartosik z PwC. „Jak wykorzystywać informacje z dialogu około-CSR-owego w praktyce biznesowej? Jak możemy te dane wykorzystać w praktyce?” pytała w swoim wystąpieniu, a na te zagadnienia próbowali odpowiedzieć zaproszeni do wypowiedzi przedstawiciele firm: Cemex Polska, Bank BPH i Orange Polska.

Przed ogłoszeniem zwycięzców głos zabrała ponownie Małgorzata Greszta, przedstawiając analizę trendów i zmian, jakie udało się zaobserwować w ciągu siedmiu edycji konkursu. Po raz pierwszy od siedmiu lat wszystkie oceniane w konkursie raporty (w sumie 132) zostały przeanalizowane pod kątem wybranych zagadnień, co umożliwiło organizatorom konkursu przygotowanie materiału na temat zmian w raportach na przestrzeni tych kilku lat.

W ostatniej części konferencji, Mirella Panek-Owsiańska ogłosiła zwycięzców 7. edycji konkursu Raporty Społeczne.

Nagroda główna:
CEMEX Polska Sp. z o. o.
„Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2011-2012”
Jury nagrodziło raport za łańcuch wartości, przejrzystą strukturę, zwięzłość i wyważenie treści.

Najlepszy debiut:
ING Bank Śląski S.A.
„ING SZTUKA ODPOWIEDZIALNOŚCI Raport Odpowiedzialności Społecznej ING Banku Śląskiego S.A. 2011-2012”

Nagroda Ministerstwa Gospodarki:
Orange Polska
„Raport Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska 2012”
Ministerstwo przyznało nagrodę firmie Orange Polska za nieustanne podwyższanie standardów w zakresie działań na rzecz społecznej odpowiedzialności na polskim rynku.

Nagroda dziennikarzy:
CEMEX Polska Sp. z o. o.
„Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2011-2012”
Jury dziennikarzy doceniło raport za kompleksowość treści, przejrzystość i zwięzłość.

Nagroda internautów:
Tauron Polska Energia S.A.
„Raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON 2012”

Wyróżnienia:
Grupa Żywiec S.A.
„Raport Społeczny Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2012”
Jury wyróżniło raport za włączenie do raportu analizy wpływu ekonomicznego i podatkowego na gospodarkę i społeczeństwo.

Kompania Piwowarska S.A.
„RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KOMPANII PIWOWARSKIEJ 2013”
Jury wyróżniło raport za kompleksowe zaraportowanie w obszarze łańcucha wartości w oparciu o standard GRI G4.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
Raport „PZU 2.0 Zmieniamy się na dobre”
Jury doceniło skok jakościowy w poziomie raportowania.

Orange Polska
„Raport Społecznej Odpowiedzialności Orange Polska 2012”
Jury wyróżniło raport za mierzenie efektywności działań społecznych.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA
„Raport Społeczny 2011-2012”
Jury wyróżniło raport za połączenie wartości merytorycznej z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznym.

Prezentacje:

7.edycja konkusu – podstawowe informacje

Wyniki konkursu Raporty Społeczne 2013

Nowe wytyczne GRI G4

Raportowanie zintegrowane

Rezolucje i dyrektywy UE na temat raportowania pozafinansowego

 

Laureaci 7. edycji konkursu