Zakończyliśmy głosowanie internautów

Zakończyliśmy głosowanie internetowe w konkursie Raporty Społeczne, organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte. Internauci wybierali spośród 32 nadesłanych raportów. Głosowanie trwało do 16 września, a ogłoszenie wyników nastąpi na początku października, podczas uroczystej gali z okazji 10-lecia konkursu Raporty Społeczne.

Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest w Polsce już po raz 10, ale po raz pierwszy nabór odbywał się w tak wczesnym terminie (do tej pory był to wrzesień – październik). Mimo tej zmiany do konkursu zgłoszone zostały 32 raporty, wśród których jest 8 debiutów, 7 raportów zintegrowanych oraz 5 raportów instytucji pozabiznesowych.

Wszystkie zgłoszone raporty, po ocenie internautów, przejdą pod obrady jury ekspertów, w którego skład wchodzą specjaliści z zakresu raportowania i CSR oraz Jury dziennikarskiego. W tym roku, po raz pierwszy, przyznane zostaną także nagrody Ministra Rozwoju oraz Giełdy Papierów Wartościowych (dla spółek notowanych na giełdzie). Jak co roku przyznawane będą wyróżnienia.

Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest od 2007 roku. Jego celem jest szerzenie idei raportowania niefinansowego i pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Jury wyróżnia firmy, które podejmują dialog z interesariuszami i w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny prezentują swoje dokonania w publikowanych raportach.