Przedłużenie terminu składania raportów do 16 sierpnia

Publikacje poświęcone działaniom w obszarze ESG i odpowiedzialnego biznesu można zgłaszać jeszcze do 16 sierpnia. Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju organizowany przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte odbywa się już po raz piętnasty.

W tym roku rozpoczynamy już 15. edycję konkursu na najlepiej sporządzone raporty zrównoważonego rozwoju. To cała epoka i cieszymy się, że zwłaszcza w ostatnich latach mogliśmy obserwować zdecydowany rozwój sprawozdawczości niefinansowej. Wierzymy, że sam konkurs i jego walory edukacyjne bardzo przyczyniły się do popularyzacji tematu i wzrostu jego znaczenia w biznesie w Polsce – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury eksperckiego. – Niecierpliwie czekamy na jubileuszową edycję konkursu. Jesteśmy w trakcie istotnych zmian w rozumieniu roli raportowania, jego wpływu na sposób prowadzenia biznesu, jego oddziaływania na otoczenie i środowisko. Niedawna publikacja przez Komisję Europejską projektu nowej dyrektywy dotyczącej Corporate Sustainability Reporting jak również zmiany zachodzące w regulacjach w sektorze ubezpieczeniowo-bankowym zdecydowanie wzmacniają ten trend. Z tej perspektywy jeszcze mocniej zachęcamy do zgłaszania publikacji do konkursu, a tym samym upowszechniania raportowania niefinansowego, które będzie bardzo ważne dla dużo większego niż jest to obecnie kręgu podmiotów – dodaje.

W pierwszym etapie Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju (wcześniejsza nazwa: Konkurs Raporty Społeczne) firmy i organizacje, które wydały raporty z działalności niefinansowej za 2020 rok zgłaszają je poprzez stronę raportyzr.pl.

Nabór trwa do 16 sierpnia – to przedłużony i ostateczny termin zgłoszeń. Następnie publikacje poddawane są ocenie eksperckiego jury. Równolegle startuje głosowanie, w którym internauci wybierają swojego faworyta. W październiku organizatorzy ogłoszą laureatów Konkursu.

Więcej informacji dostępnych na stronie raportyzr.pl/informacje-o-konkursie/

Przez 15 lat mieliśmy przyjemność obserwować, jak kwestia raportowania niefinansowego nabiera znaczenia. Przez ten czas znacząco zmienił się kontekst rynkowy przejrzystości. Kryzys klimatyczny oraz globalna pandemia ujawniły silny związek ryzyk finansowych z czynnikami ESG. Wzrosły oczekiwania rynku inwestorskiego i regulatorów, którzy wskazują na niską jakość danych oraz celów strategicznych w zakresie zrównoważonego rozwoju. Trwają prace Komisji Europejskiej nad nowym standardem raportowania, a na poziomie globalnym ogłoszono współpracę pięciu kluczowych wytycznych ds. ujawnień ESG – SASB, GRI, CDP, CDSB i TCFD. Dodatkowo powstały prace na rzecz włączenia czynników ESG w standardy raportowania finansowego. W centrum zmian znajduje się Konsument, zatem Obywatel, który coraz uważniej przygląda się firmom i chce wiedzieć, w jakim zakresie poszczególne organizacje uwzględniają kwestie zrównoważonego rozwoju w swoich strategiach. Kontekst wymaga od polskich firm redefinicji sposobów zarządzania oraz zwiększenia standardów przejrzystości. Obserwując coraz wyższą jakość raportów rok do roku, z dużym zainteresowaniem czekamy na tegoroczne sprawozdania – mówi Maria Ibisz, menedżer w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej, Deloitte.

Do konkursu mogą zgłosić się wszystkie organizacje (m.in. przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, jednostki administracji publicznej, szkoły wyższe) z siedzibą w Polsce, które wydały raporty w języku polskim obejmujące działania za rok 2020. Termin nadsyłania zgłoszeń trwa do 16 sierpnia 2021 roku. Udział w konkursie jest bezpłatny.

W Konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju (wcześniejsza nazwa: Konkurs Raporty Społeczne) przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. To inicjatywa mająca na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach. Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2007 roku.

Organizatorami projektu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte. Partnerem Gali 15-lecia Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju jest Santander Bank Polska.