Jak wziąć udział w konkursie?

Aby zgłosić raport w konkursie, należy:

  1. upewnić się, że spełnia on wymogi regulaminu;
  2. wypełnić formularz zgłoszeniowy;
  3. odebrać potwierdzenie zgłoszenia raportu w Konkursie od organizatorów.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Leszek Stefaniak (Forum Odpowiedzialnego Biznesu)
leszek.stefaniak@fob.org.pl
+48 451 061 612