Orange i Cyfrowy Polsat z najlepszymi raportami

Eksperci, dziennikarze i internauci ocenili raporty oraz sprawozdania przedstawiające informacje niefinansowe firm i organizacji. W 12. edycji Konkursu Raporty Społeczne udział wzięła rekordowa liczba 49 publikacji. W głównych kategoriach zwyciężyły publikacje: Orange Polska i Cyfrowy Polsat. Nagrodzone i wyróżnione zostały także: Kompania Piwowarska, LPP, ING Bank Śląski, MPWiK S.A. we Wrocławiu, Śnieżka oraz Fundacja Janaszka PODAJ DALEJ i Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa. Konkurs Raporty Społeczne organizowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte.

Co roku rośnie liczba raportów i sprawozdań zgłaszanych do Konkursu Raporty Społeczne. W 12. edycji Konkursu udział wzięło 49 publikacji – raportów z zakresu społecznej odpowiedzialności/zrównoważonego rozwoju, raportów zintegrowanych oraz sprawozdań na temat informacji niefinansowych przygotowanych zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy 2014/95/UE. Zgłoszone publikacje ocenione zostały przez eksperckie jury, złożone ze specjalistów zarówno z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, spraw społecznych, jak i społecznej odpowiedzialności biznesu. Wszystkie raporty i sprawozdania wzięły także udział w głosowaniu internautów. Gala podsumowująca 12. edycję Konkursu Raporty Społeczne odbyła się 19 października w Warsaw Trade Tower. Relacjonowana była na żywo na facebookowym profilu Konkursu. Na stronie facebook.com/RaportySpoleczne dostępny jest zapis wideo wydarzenia.

– Przygotowanie raportu dotyczącego informacji niefinansowych to wielomiesięczny, żmudny proces, możliwy do zrealizowania dzięki nastawieniu na współpracę oraz otwartości firm i organizacji na dialog z interesariuszami. Kryteria, którymi kierujemy się przy ocenie publikacji zgłaszanych do Konkursu „Raporty Społeczne” to kompletność, zaufanie, komunikacja. Wyłonienie najlepiej sporządzonych raportów ma więc na celu docenienie tych firm i organizacji, które przygotowują i prezentują swoje publikacje w sposób staranny,  przemyślany i wiarygodny – mówi Dominika Bettman, przewodnicząca Jury Konkursu Raporty Społeczne, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Z roku na rok zauważamy, że jakość zgłaszanych do konkursu raportów wzrasta i pojawia się coraz więcej raportów zintegrowanych. W tegorocznej rekordowej edycji aż 92% raportów zostało przygotowanych zgodnie z międzynarodowym standardem Global Reporting Initiative (GRI), spośród raportów zintegrowanych już 58% było poddane weryfikacji zewnętrznej. Inspirujące jest także to, że często jakość debiutujących raportów jest równie wysoka co wieloletnich liderów zestawienia. Tym samym, ci, którzy chcą zdobyć uznanie Jury muszą stale rozwijać podejście do zarządzania zrównoważonym rozwojem, wzmacniać przejrzystość oraz doskonalić warsztat raportowyMaria Ibisz, menedżer w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej, Deloitte. – Zwycięskie raporty z Polski po raz kolejny w tym roku będą miały szansę zmierzyć się w Green Frog Awards (GFA) – jedynym konkursie na najlepsze raporty zintegrowane i niefinansowe w Europie Środkowej i Rosji – dodaje Maria Ibisz.

Nagrodzeni

W 12. edycji Konkursu Raporty Społeczne przyznano nagrody w 8 kategoriach. Jury eksperckie wyłoniło laureatów nagrody za raport zintegrowany, raport społeczny, raport organizacji pozabiznesowej oraz przyznało wyróżnienia. Ponadto zwycięzców wskazało także jury dziennikarskie, Minister Inwestycji i Rozwoju, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz internauci.

Nagroda główna za raport zintegrowany: Orange Polska – za przedstawienie podejścia do zarządzania i biznesu w sposób integrujący perspektywę finansową i ESG; kompleksowe pokazanie ryzyk; rzetelny, dokładny i wiarygodny raport, pokazujący zarówno mocne, jak i słabsze strony organizacji, poddany zewnętrznej weryfikacji.  (Link do raportu: https://bit.ly/2CqG3gz)

Nagroda główna za raport społeczny: Cyfrowy Polsat – za opracowanie raportu w sposób kompletny, wiarygodny i przystępny. Debiut, którego wysoka jakość stawia raport w gronie liderów tej kategorii Konkursu. (Link do raportu: https://bit.ly/2QZB4HQ)

Wyróżnienie w kategorii raport zintegrowany: ING Bank Śląski – za sposób przedstawienia oddziaływań firmy w zakresie kwestii społecznych i środowiskowych, koncentrację na istotnych wpływach kluczowych dla branży, w tym m.in. ujęcia ESG przy szacowaniu ryzyka kredytowego oraz zarządzania ładem organizacyjnym i compliance, a także widoczne w raporcie zaangażowanie wszystkich szczebli organizacji, dokładność, przedstawianie konkretnych rezultatów i statusu realizacji strategii w postaci KPI.
(Link do raportu: https://bit.ly/2tTgxLk)

Wyróżnienie w kategorii debiut: LPP – za interesujące przedstawienie modelu biznesowego i sposobu funkcjonowania łańcucha wartości firmy, a także odważne podjęcie trudnego tematu odpowiedzialności w łańcuchu dostaw, w rzetelny sposób pokazując narzędzia kontroli przyjętych zasad, wskaźniki dotyczące przeprowadzonych audytów oraz za wartość edukacyjną dla rynku i interesariuszy. (Link do raportu: https://bit.ly/2yJwLZK)

Wyróżnienie w kategorii debiut: MPWiK S.A. we Wrocławiu – za kształtowanie trendu sprawozdawczości niefinansowej w sektorze publicznym w oparciu o międzynarodowe wytyczne GRI, pierwszy raport w sektorze wodno-kanalizacyjnym. (Link do raportu: https://bit.ly/2EvRnLc)  

Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
(Link do raportu: https://bit.ly/2RYSXaY)

Nagroda Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: Orange Polska
(Link do raportu: https://bit.ly/2CqG3gz)

Nagroda główna jury dziennikarskiego: Kompania Piwowarska – za konsekwencję oraz przygotowanie  raportu  kompleksowego, pokazującego wpływ firmy na polską gospodarkę. (Link do raportu: https://bit.ly/2EwqiHP)

Wyróżnienie jury dziennikarskiego: Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka – za najlepszy debiut, a w szczególności za przejrzystą formę w prezentacji obszarów oddziaływania.  (Link do raportu: https://bit.ly/2CShLNw)

Nagroda za najlepszy raport organizacji pozabiznesowej: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ – za konsekwentne utrzymanie wysokiego standardu raportowania organizacji pozarządowej w połączeniu z warstwą edukacyjną. (Link do raportu: https://bit.ly/2RYSXaY)

Nagroda internautów: Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa
(Link do raportu: https://bit.ly/2CndxN3)

Tegoroczna gala Konkursu Raporty Społeczne była częścią międzynarodowego spotkania organizacji członkowskich CSR Europe, współorganizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/spotkanie-csr-europe-ponownie-w-polsce/).

Konkurs Raporty Społeczne odbywa się od 2007 roku. Jego organizatorami są Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte.

***

Organizatorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Deloitte

Patroni: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Federacja Konsumentów, Giełda Papierów Wartościowych, Polska Izba Biegłych Rewidentów

Patroni medialni: PAP Biznes, PRoto, kampaniespoleczne.pl, eGospodarka.pl, My Company Polska, EURACTIV.pl, BE.NAVIGATOR, Log4.pl