Przedłużony termin zgłoszeń: do 12 września 2022 r.

Termin zgłoszeń do 16. edycji konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” został przedłużony do 12 września 2022 r. do końca dnia.

Udział w konkursie „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” mogą wziąć firmy, organizacje i instytucje, które wydały opublikowane w języku polskim raporty ESG, CSR, wpływu lub raporty zintegrowane za rok 2021.

Raporty ESG, sustainability, odpowiedzialnego biznesu i raporty zintegrowane można zgłaszać TUTAJ »

Więcej informacji:

Leszek Stefaniak (Forum Odpowiedzialnego Biznesu)
leszek.stefaniak@fob.org.pl
+48 451 061 612